Algemene informatie

 

  • Statutaire Doelstelling:
  1. het bevorderen van het aantal bezoekers en het verbeteren van het imago van het gesubsidieerde podiumkunstenaanbod voor kinderen;
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1. het onderhouden van een website waarbij het hiervoor bedoelde aanbod inzichtelijk wordt gemaakt.
  2. het samenwerken met verschillende toneelgezelschappen teneinde kennis uit te wisselen, collectieve marketingcampagnes op te zetten en synergievoordelen te halen.
  3. het enthousiasmeren van een breed publiek voor het hiervoor bedoelde aanbod.

 

  • Hoofdlijnen beleidsplan / visiedocument:

Podiumkids is een collectief van 26 gezelschappen, het is een samenvoeging van de Zapp Theaterprijs, dé publieksprijs voor jeugdtheater vanaf 2011 en de campagne Theater is Live met (de eerder) bijbehorende website. De prijs gaat vanaf september 2019 verder onder de noemer Podiumkids Prijs en de campagne Theater is Live wordt voortgezet vanuit het platform Podiumkids. Collectief Podiumkids bestaat uit 26 jeugdtheatergezelschappen en wordt ondersteund door de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK).

In 2025 is Podiumkids een onmisbare aanvulling op de marketing- en communicatiestrategie van alle Nederlandse jeugdgezelschappen. De website heeft een gidsfunctie en is in heel Nederland de plek waar (potentieel) publiek begint bij het zoeken van een cultureel uitje in familieverband. Traffic naar de website is in vijf jaar vervijfvoudigd. Naast de website en de publieksprijs heeft Podiumkids een (al dan niet eigen) evenement, een ambassadeur, diverse mediapartners om nóg zichtbaarder te zijn en daarmee zoveel mogelijk mensen in aanraking te laten komen met jeugdpodiumkunsten. Er is meer media-aandacht voor jeugdpodiumkunsten. Bezoek aan jeugdpodiumkunsten wordt gezien als een volwaardig substituut voor andere gezins-vrijetijdsbestedingen. Je kunt hier het volledige document downloaden.

 

  • Uitgeoefende activiteiten sinds september 2019

-Het oprichten van de gezamenlijke website www.podiumkids.nl, met als functie een uitagenda voor de hele familie te zijn.

-Collectieve promotie op de UITmarkt door middel van een tent met een afwisselend workshopprogramma van twee dagen.

-Partnering met Kids Kiezen Cultuur en de Oktober Cultuurmaand.

-Het voeren van een online display campagne om traffic naar de website te genereren.

-Installatie van de Podiumkids Kinderjury voor het seizoen 2019/2020 tijdens Festival De Betovering in Den Haag, met een workshop recensie schrijven onder leiding van Annette Embrechts.

– De jeugdige bezoeker mag tijdens het theaterseizoen zijn stem uitbrengen en de Podiumkids Kinderjury beoordeelt een keur aan voorstellingen voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar.

 

  • Bestuur Podiumkids

Het bestuur wordt gevormd door Carlien van Geffen (voorzitter), Marlies Oele (secretaris en penningmeester), Liselotte Bos, Babette Groenewege en Koen Waanders. 

De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is al dan niet onmiddellijk slechts eenmaal herbenoembaar. De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

Colofon

Pin It on Pinterest

Deze website maakt gebruik van cookies.